Những học phần có sử dụng Website môn học của các học kỳ trước

Chuyên mục
BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
Trang:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()
Khoá học 
Thử nghiệmThông tin
HK 142 - TOU1151: Marketing du lịchTự đăng kýThông tin
HK 142 - JOU30551 - Sản xuất chương trình tin tức truyền hìnhGuest accessThông tin
HK 142 - ORS3238 - Nghe nói Tiếng Hàn sơ cấp 1 Guest accessThông tin
HK 142 - TOU3028 - Kịch bản và ý tưởng sự kiệnGuest accessThông tin
HK 142 - TOU3020 - Diễn giảng công cộngGuest accessThông tin
HK 142 - TOU3018 - Xúc tiến du lịchGuest accessThông tin
HK 142 - TOU1152 - Hành vi tiêu dùng du lịchThông tin
HK 142 - TOU3015 - Du lịch sinh tháiGuest accessThông tin
HK 142 - MNS1100 2 - Khoa học quản lý đại cươngGuest accessThông tin
HK 142 - MNS2152* - Khoa học quản lý đại cươngGuest accessThông tin
HK 142 - MNS2064 1 - Hành chính học đại cươngGuest accessThông tin
HK 142 - MNS1100 1 - Khoa học quản lý đại cươngGuest accessThông tin
HK 142 - MNS3038 3 - Kỹ năng quản lýGuest accessThông tin
HK 142 - MNS1052 1 - Khoa học quản lý đại cươngThông tin
HK 142 - MNS1100 2 - Khoa học quản lý đại cươngTự đăng kýThông tin
HK 142 - HIS1056* - Cơ sở văn hoá Việt Nam(*)Guest accessThông tin
HK 142 - PHI1051 8 - Logic học đại cươngGuest access
HK 142 - PHI1051 7 - Logic học đại cươngGuest accessThông tin
HK 142 - LIT2015 - Văn học dân gian Việt NamGuest accessThông tin