Những học phần có sử dụng Website môn học của các học kỳ trước

Sub-categories
BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ()
Courses 
Thử nghiệmInformation
HK 142 - TOU1151: Marketing du lịchSelf enrolmentInformation
HK 142 - JOU30551 - Sản xuất chương trình tin tức truyền hìnhGuest accessInformation
HK 142 - ORS3238 - Nghe nói Tiếng Hàn sơ cấp 1 Guest accessInformation
HK 142 - TOU3028 - Kịch bản và ý tưởng sự kiệnGuest accessInformation
HK 142 - TOU3020 - Diễn giảng công cộngGuest accessInformation
HK 142 - TOU3018 - Xúc tiến du lịchGuest accessInformation
HK 142 - TOU1152 - Hành vi tiêu dùng du lịchInformation
HK 142 - TOU3015 - Du lịch sinh tháiGuest accessInformation
HK 142 - MNS1100 2 - Khoa học quản lý đại cươngGuest accessInformation
HK 142 - MNS2152* - Khoa học quản lý đại cươngGuest accessInformation
HK 142 - MNS2064 1 - Hành chính học đại cươngGuest accessInformation
HK 142 - MNS1100 1 - Khoa học quản lý đại cươngGuest accessInformation
HK 142 - MNS3038 3 - Kỹ năng quản lýGuest accessInformation
HK 142 - MNS1052 1 - Khoa học quản lý đại cươngInformation
HK 142 - MNS1100 2 - Khoa học quản lý đại cươngSelf enrolmentInformation
HK 142 - HIS1056* - Cơ sở văn hoá Việt Nam(*)Guest accessInformation
HK 142 - PHI1051 8 - Logic học đại cươngGuest access
HK 142 - PHI1051 7 - Logic học đại cươngGuest accessInformation
HK 142 - LIT2015 - Văn học dân gian Việt NamGuest accessInformation