Những học phần có sử dụng Website môn học của các học kỳ trước

Sub-categories
BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ()
Courses 
HK 142 - LIB2026  -  Tự động hóa hoạt động TTTV và Thư viện số Guest accessInformation
HK 142 - LIB2025 - Phần mềm quản lý hoạt động TTTVInformation
HK 151 - TOU3019 - Tổng quan về sự kiện Guest accessInformation
 HK 151 - JOU3026 - Xây dựng và phát triển thương hiệuInformation
HK 151 - TOU3029 - Tài trợ và gây quỹ cho sự kiện Information
HK 151 - TOU1151 - Marketing du lịchSelf enrolmentInformation
HK 151 - MNS2053- Lịch sử tư tưởng quản lý Guest accessInformation
HK 151 - MNS2064 2- Hành chính học đại cương Guest accessInformation
HK 151 - MNS2064 1- Hành chính học đại cương Guest accessInformation
HK 151 - HIS1056 *- Cơ sở văn hoá Việt Nam(*) Guest accessInformation
HK 151 - LIT3020 1- Thi pháp văn học dân gian Guest accessInformation
HK 151 - LIT3044 1- Văn học dân gian Việt Nam Guest accessInformation
HK 151 - LIB2015- Sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện Guest accessInformation
HK 151 - LIB2026 - Tự động hóa hoạt động Thông tin Thư viên và Thư viện sốGuest access
HK152 - JOU3044 2 - Kỹ thuật phát thanh truyền hìnhGuest accessInformation
HK152 - JOU1051 2 - Báo chí Truyền thông đại cươngGuest accessInformation
HK152 - JOU3003 1 - Ảnh báo chíGuest accessInformation
HK152 - JOU3055 1 - Sản xuất chương trình tin tức TVGuest accessInformation
HK152 - ORS3243 -   Đọc viết tiếng Hàn trung cấp 1Guest accessInformation
HK152 -  FLF2701  - Tiếng Hàn cơ sở 1- Nghe nóiGuest accessInformation