Những học phần có sử dụng Website môn học của các học kỳ trước

Sub-categories
BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ()
Courses 
HK181-FLF2703 2 7S Tiếng Hàn cơ sở 3Information
HK181-FLF2703 1 7S Tiếng Hàn cơ sở 3Information
HK181-FLF2702 2 7D Tiếng Hàn cơ sở 2Information
HK181-FLF2702 1 7D Tiếng Hàn cơ sở 2Information
HK181-ORS3020-7S Xã hội Ấn ĐộInformation
HK181-ORS3302 1 Tiếng Anh nâng cao 4 Information
HK181-ORS3330 BK Văn hóa KoreaInformation
HK181-TOU1151 Marketing du lịchGuest access
HK181-TOU3028-7S Ý tưởng và kịch bản sự kiệnInformation
HK181-TOU3027-7D Thực hành lập dự án sự kiệnInformation
HK181-TOU2001 1 Nhập môn khoa học du lịchInformation
HK181-MNS3064 Định mức lao động và Tổ chức tiền lươngInformation
HK181-MNS1104 Quản lý nguồn nhân lựcInformation
HK181-Phi1005 2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Leenin phần 2Information
HK181-LIB3084-7S Nhập môn quản trị dự ánInformation
HK181-LIB3083-7S Quản trị thông tin và tri thứcInformation
HK181-LIB3061-7D Tự động hóa hoạt động quản trị thông tinInformation
HK181-LIB1050 4-7D Nhập môn Năng lực thông tinGuest access
HK182-ORS3301 - Tiếng Anh Nâng cao 3Information
HK182-ORS3294 - Tiếng Hán chuyên ngành (Lịch sử)Information