Những học phần có sử dụng Website môn học của các học kỳ trước

Sub-categories
BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ()
Courses 
HK182-ORS3185 - Lịch sử Trung QuốcInformation
HK182-ORS3339 3 - Đối dịch Hàn ViệtInformation
HK182-ORS3339 2-BK - Đối dịch Hàn ViệtInformation
HK182-ORS3339 - Đối dịch Hàn ViệtInformation
HK182-ORS3343 - Xã hội Hàn QuốcInformation
HK182-ORS3299 - Tiếng Anh nâng cao 1Information
HK182- JOU3030 - Tổ chức sự kiệnInformation
HK182-TOU3020 - Diễn giảng công cộngInformation
HK182-TOU1152-7TD - Hành vi tiêu dùng du lịchInformation
HK182-TOU3019-BK - Tổng quan về sự kiệnInformation
HK182-TOU3018 - Xúc tiến du lịchGuest access
HK182-MNS3040 - Quản lý dự ánInformation
HK182-MNS1104 3 - Quản lý nguồn nhân lựcInformation
HK182-LIT1100* - Nghệ thuật học đại cương(*)Information
HK182-LIT1158 - Văn học Bắc Mĩ - Mĩ LatinInformation
HK182-LIB3084-7TD - Nhập môn quản trị dự ánInformation
HK182-LIB1050 1-7TD - Nhập môn Năng lực thông tinGuest access
HK182-ANT2005 - Lịch sử và các lý thuyết nhân họcInformation
HK182-LIN2037 - Ngôn ngữ học ứng dụngInformation
HK182-LIN1155 - Ngôn ngữ học tâm lý***Information