Những học phần có sử dụng Website môn học của các học kỳ trước

Sub-categories
BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ()
Courses 
HK182-LIN1156-7TS - Ngôn ngữ học khối liệuInformation
HK182-ITS3045-7TD - Nghiệp vụ công tác đối ngoạiInformation
HK182-ITS3101 3 - Tiếng Anh chuyên ngành Quốc tế 1
HK182-ITS4057-BK - Tiếp xúc liên văn hóaInformation
HK182-ITS4057-7TS - Tiếp xúc liên văn hóaInformation
HK182-ITS1152-7TD - Hệ thống pháp luật Việt NamInformation
HK182-ITS1101 2 - Thể chế chính trị thế giớiInformation
HK191-JOU1052 2 - Quan hệ công chúng đại cươngInformation
HK191-JOU1051 4 - Báo chí truyền thông đại cươngInformation
HK191-JOU3049 - Truyền thông đa phương tiệnInformation
HK191-SOC3051 - Xã hội học kinh tếInformation
HK191-SOC1051 2 - Xã hội học đại cươngInformation
HK191-SOC1051 14 - Xã hội học đại cươngInformation
HK191-SOW1100 2 - Công tác xã hội đại cươngInformation
HK191-INF1105 - Nhập môn quản trị kinh doanh*Information
HK191-LIB1050 3-7TD - Nhập môn Năng lực thông tinInformation
HK191-INF2005 - Nhập môn lập trình cơ bảnInformation
HK191-LIB1101 - Văn bản họcInformation
HK191-INF1100 - Nhập môn quản trị thông tinInformation
HK191-LIB3083-7TS - Quản trị thông tin và tri thứcInformation