Những học phần có sử dụng Website môn học của các học kỳ trước

Sub-categories
BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
Page: ()  1 ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ()
Courses 
HK191-LIB3078 - Quản trị thông tin về khách hàngInformation
HK191-LIB3084-7TS - Nhập môn quản trị dự ánInformation
HK191-LIT3044 2 - Văn học dân gianInformation
HK191-LIT3058* - Văn học Việt Nam 1945 - nay (*)Information
HK191-LIT1157 - Văn học Ấn ĐộInformation
HK191-LIT3044 1 - Văn học dân gian Việt NamInformation
HK191-LIT1158 - Văn học Bắc Mĩ - Mĩ LatinhInformation
HK191-PHI1007 - Triết học Mác - LêninInformation
HK191-PHI1105 - Phương thức sản xuất Châu á và vấn đề làng xã ở Việt Nam Information
HK192-HIS1056-TT23 - Cơ sở văn hóa Việt Nam
HK191-HIS1100 3 - Lịch sử Việt Nam đại cươngInformation
HK191-POL1151 - Chính sách công của việt NamInformation
HK191-MNS3038 - Kỹ năng quản lýInformation
HK191-MNS3064-11TD - Tổ chức Tiền lươngInformation
HK191-MNS1104 - Quản lý nguồn nhân lựcInformation
HK191-MNS3060 - Dịch vụ côngInformation
HK191-MNS1100 4 - Khoa học quản lý đại cươngInformation
HK191-MNS3083 - Quản lý cấp cơ sở về kinh tếInformation
HK191-TOU3027 - Thực hành lập dự án sự kiệnInformation
HK191-TOU3028-7TS - Ý tưởng và kịch bản sự kiệnInformation