Những học phần có sử dụng Website môn học của các học kỳ trước

Sub-categories
BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
Page: ()  1 ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ()
Courses 
HK191-TOU1151 1 - Marketing du lịchInformation
HK191-TOU3013 - Hướng dẫn du lịchInformation
HK191-FLF1000 - Tiếng Anh Đông Nam ÁInformation
HK191-ORS3293 - Tiếng Hán chuyên ngành Chính trị Xã hộiInformation
HK191-ORS1150-BK - Quan hệ Quốc tế Đông Bắc ÁInformation
HK191-FLF2402-7TD - Tiếng Trung cơ sở 2Information
HK191-ORS3303 - Tiếng Anh chuyên ngành (Lịch sử)Information
HK191-ORS3330-7TS - Văn hóa KoreaInformation
HK191-ORS3302 - Tiếng Anh nâng cao 4Information
HK191-POL1052 2 - Chính trị học Đại cươngInformation
HK191-INT1004 20 - Tin học ứng dụngInformation
HK191-INT1004 6 - Tin học ứng dụngInformation
HK191-INT1004 22 - Tin học ứng dụngInformation
HK191-INT1004 31 - Tin học ứng dụngInformation
HK191-INT1004-TT23 - Tin học ứng dụngInformation
HK191-INT1004 23 - Tin học ứng dụngInformation
HK191-INT1004 17 - Tin học ứng dụngInformation
HK191-PHI1160 - Hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới và Việt NamInformation
HK191-PHI1101 3 - Tôn giáo học đại cương Information
HK191-PHI3097 - Phật giáo và Nho giáo ở Việt NamInformation