Những học phần có sử dụng Website môn học của các học kỳ trước

Sub-categories
BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
Page: ()  1 ...  10  11  12  13  14  15  16  17  ()
Courses 
HK191-VLC3049 - Hà Nội họcInformation
HK191-VLC1155 - Nhập môn Việt Nam học và khu vực họcInformation
HK191-VLC3058 - Nghệ thuật Biểu diễn Việt NamInformation
HK191-PSY1051 7 - Tâm lý học đại cươngInformation
HK191-PSY1051 4 - Tâm lý học đại cươngInformation
HK191-PSY 3018 - Thực hành Tâm lý học Xã hộiInformation
HK191-PSY 3035-7TD - Tham vấn Gia đìnhInformation
HK191-PSY1051 3 - Tâm lý học Đại cươngInformation
HK191-ITS1100 2 - Nhập môn Quan hệ quốc tếInformation
HK191-ITS1101 4 - Thể chế chính trị thế giớiInformation
HK191-ITS3037 - Hệ thống chính trị và pháp luật Hoa KỳInformation
HK191-ITS3063-7TD - An ninh con ngườiInformation
HK191-ARO3033 - Tổ chức khoa học tài liệuInformation
HK191-ARO3068-7TD - Tổ chức sự kiện trong văn phòngInformation
HK191-ARO1100 2 - Lưu trữ học đại cươngInformation
HK191-LIN1156-7TS-Ngôn ngữ học khối liệuInformation
HK191-ANT1101* - Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam (*)Information
HK191-ANT1101 2 - Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt NamInformation
HK191-ANT1100 1 - Nhân học đại cươngInformation
HK192-JOU3030 - Tổ chức sự kiệnInformation