Những học phần có sử dụng Website môn học của các học kỳ trước

Chuyên mục
BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
Trang: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()
Khoá học 
HK152 - ORS3004 - History of India Guest accessThông tin
HK152 - ORS3005 - Văn hóa Ấn ĐộGuest accessThông tin
HK152 - JOU3030 - Tổ chức sự kiệnGuest accessThông tin
HK152 - TOU3020 - Diễn giảng công cộngGuest accessThông tin
HK152 - TOU3027 - Thực hành lập dự án sự kiệnGuest accessThông tin
HK 152 - TOU3018 - Xúc tiến du lịchGuest accessThông tin
HK 152 - TOU1152 - Hành vi tiêu dùng du lịchGuest accessThông tin
HK152 -  MNS3038 1 -  Kĩ năng quản lýGuest accessThông tin
HK152 - MNS1053 1 - Các phương pháp NCKHGuest accessThông tin
HK152 - MNS1053 3 - Các phương pháp NCKHGuest accessThông tin
HK152 - MNS2064 1 - Hành chính học đại cươngGuest accessThông tin
HK152 - MNS3009 1 - Quản lý chất lượngGuest accessThông tin
HK152 - MNS3039 1 -  Quản lý biến đổiGuest accessThông tin
HK152 - MNS3040 1 - Quản lý dự ánGuest accessThông tin
HK152 - HIS1100 2 - Lịch sử Việt Nam đại cươngGuest accessThông tin
HK152 - HIS1056* - Cơ sở văn hóa Việt NamGuest accessThông tin
HK152 - HIS1053 5 - Lịch sử văn minh thế giới - P 201 ABGuest accessThông tin
HK152 - HIS1053 3 - Lịch sử văn minh thế giớiGuest accessThông tin
HK152 - HIS1053 2 - Lịch sử văn minh thế giớiGuest accessThông tin
HK152 - HIS1100 1 - Lịch sử Việt Nam đại cươngGuest accessThông tin