Những học phần có sử dụng Website môn học của các học kỳ trước

Sub-categories
BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ()
Courses 
 HK152 -  PHI1005 8 - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2Guest accessInformation
HK152 -  PHI2022 1  -  Phương thức sản xuất châu Á và vấn đề làng xã ở Việt Nam Guest accessInformation
HK152 -  PHI1054 9  - Logic học đại cươngGuest accessInformation
HK152 -  PHI1054 2 - Logic học đại cươngGuest accessInformation
HK152 -  PHI1054 1 - Logic học đại cươngGuest accessInformation
HK152 -  LIT1100* - Nghệ thuật học đại cương(*)Guest accessInformation
HK152 - LIT3020 - Thi pháp văn học dân gian Việt NamGuest accessInformation
HK152 - SIN1001* - Hán Nôm cơ sở (*)Guest accessInformation
HK152 - LIT3005* - Văn học Việt Nam từ TK X đến giữa TKXVIII (*)Guest accessInformation
HK152 -  LIB3036 -  Quản trị tri thức và kiến thức thông tin Guest accessInformation
HK152 -  LIB1050 1 -  Nhập môn Năng lực thông tin Guest accessInformation
HK152 -  LIB3024 -  Marketing trong hoạt động thông tin - thư viện Guest accessInformation
HK152 - SOC3024 2 - Chính sách xã hộiGuest accessInformation
HK152 - SOC3024 1 - Chính sách xã hộiGuest accessInformation
HK152 -  ANT3002 - Nhân học Y tếGuest accessInformation
HK152 - ANT3001 - Nhân học tôn giáoGuest accessInformation
HK152 - LIN3072C - Nhập môn ngôn ngữ học tri nhậnGuest accessInformation
HK152 - LIN1050 3 - Thực hành văn bản tiếng ViệtGuest accessInformation
HK152 - ARO1151 2 - Nhập môn Quản trị văn phòngGuest accessInformation
HK152 - ITS3052 - Phương pháp nghiên cứu QHQTGuest accessInformation