Những học phần có sử dụng Website môn học của các học kỳ trước

Chuyên mục
BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
Trang: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()
Khoá học 
 HK152 -  PHI1005 8 - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2Guest accessThông tin
HK152 -  PHI2022 1  -  Phương thức sản xuất châu Á và vấn đề làng xã ở Việt Nam Guest accessThông tin
HK152 -  PHI1054 9  - Logic học đại cươngGuest accessThông tin
HK152 -  PHI1054 2 - Logic học đại cươngGuest accessThông tin
HK152 -  PHI1054 1 - Logic học đại cươngGuest accessThông tin
HK152 -  LIT1100* - Nghệ thuật học đại cương(*)Guest accessThông tin
HK152 - LIT3020 - Thi pháp văn học dân gian Việt NamGuest accessThông tin
HK152 - SIN1001* - Hán Nôm cơ sở (*)Guest accessThông tin
HK152 - LIT3005* - Văn học Việt Nam từ TK X đến giữa TKXVIII (*)Guest accessThông tin
HK152 -  LIB3036 -  Quản trị tri thức và kiến thức thông tin Guest accessThông tin
HK152 -  LIB1050 1 -  Nhập môn Năng lực thông tin Guest accessThông tin
HK152 -  LIB3024 -  Marketing trong hoạt động thông tin - thư viện Guest accessThông tin
HK152 - SOC3024 2 - Chính sách xã hộiGuest accessThông tin
HK152 - SOC3024 1 - Chính sách xã hộiGuest accessThông tin
HK152 -  ANT3002 - Nhân học Y tếGuest accessThông tin
HK152 - ANT3001 - Nhân học tôn giáoGuest accessThông tin
HK152 - LIN3072C - Nhập môn ngôn ngữ học tri nhậnGuest accessThông tin
HK152 - LIN1050 3 - Thực hành văn bản tiếng ViệtGuest accessThông tin
HK152 - ARO1151 2 - Nhập môn Quản trị văn phòngGuest accessThông tin
HK152 - ITS3052 - Phương pháp nghiên cứu QHQTGuest accessThông tin