Những học phần có sử dụng Website môn học của các học kỳ trước

Chuyên mục
BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
Trang: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  ()
Khoá học 
HK162JOU3030 - Tổ chức sự kiệnGuest accessThông tin
HK162ORS3213 - Nghe-nói tiếng Anh 4Guest accessThông tin
HK162ORS3004 - Lịch sử Ấn ĐộGuest accessThông tin
HK162ORS3250 - Tiếng Hàn kinh tếGuest accessThông tin
HK162ORS4057 - Đối dịch Hàn - Việt nâng caoGuest accessThông tin
HK162ORS3299 - Tiếng Anh nâng cao 1Guest accessThông tin
HK162ORS3016 - Ngữ pháp tiếng Anh chuyên ngành 4Guest accessThông tin
HK162TOU3018 - Xúc tiến du lịchGuest accessThông tin
HK162TOU1152 1 - Hành vi tiêu dùng du lịchGuest accessThông tin
HK162TOU3020 - Diễn giảng công cộngGuest accessThông tin
HK162TOU2002 - Địa lý du lịchGuest accessThông tin
HK162MNS2064 - Hành chính học đại cươngGuest accessThông tin
HK162MNS1104 2 - Quản lý nguồn nhân lựcGuest accessThông tin
HK162PHI2022 - Phương thức sản xuất châu Á và vấn đề làng xã ở Việt namGuest accessThông tin
HK162PHI1005 3 - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, phần 2Guest accessThông tin
HK162SIN3033 - Tin học Hán NômGuest accessThông tin
HK162SIN1001* - Hán Nôm Cơ SởGuest accessThông tin
HK162LIB3040 - Thông tin, thư viện cho người dùng tin đặc biệtGuest accessThông tin
HK162LIB1154 - Phát triển nguồn lực thông tinGuest accessThông tin
HK162LIB10503 - Nhập môn Năng lực thông tinGuest accessThông tin