Những học phần có sử dụng Website môn học của các học kỳ trước

Sub-categories
BIÊN SOẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ()
Courses 
HK171TOU1151 - Marketing du lịchGuest accessInformation
HK171MNS2053 - Lịch sử tư tưởng quản lýGuest accessInformation
HK171MNS3053 1 - Khoa học và công nghệ luậnGuest accessInformation
HK171MNS1101 3 - Văn hóa tổ chứcGuest accessInformation
HK171MNS1101 2 - Văn hóa tổ chứcGuest accessInformation
HK171MNS1101 - Văn hóa tổ chứcGuest accessInformation
HK171MNS1100* - Khoa học quản lý đại cươngGuest accessInformation
HK171PHI1005 7 - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin (phần 2)Guest accessInformation
HK171SIN1001* - Hán Nôm cơ sởGuest accessInformation
HK171LIT1158 - Văn học Bắc Mĩ - Mĩ LatinGuest accessInformation
HK171LIB1050 9 - Nhập môn năng lực thông tinGuest accessInformation
HK171LIB3056 - Thư viện sốGuest accessInformation
HK171LIB3061 - Tự động hóa hoạt động quản trị thông tinGuest accessInformation
HK171ITS3102 3 - Tiếng Anh chuyên ngành Quốc tế 2Guest accessInformation
HK171ITS3102 2 -  Tiếng Anh chuyên ngành Quốc tế 2Guest accessInformation
HK172FLF2101-DPH - Tiếng anh cơ sở 1Guest accessInformation
HK172ORS3298-7S - Văn hóa Ấn ĐộGuest accessInformation
HK172ORS3304 - Tiếng Anh chuyên ngành (Văn hóa)Guest accessInformation
HK172ORS3004 - Lịch sử Ấn ĐộGuest accessInformation
HK172ORS3292 - Tiếng Hán chuyên ngành (Kinh tế)Guest accessInformation