HK 142 - TOU1152 - Hành vi tiêu dùng du lịch
(TOU1152)

Môn học cung cấp những nền tảng kiến thức liên quan đến những nhóm hành vi cơ bản của con người trong tiêu dùng du lịch, góp phần giúp người kinh doanh dịch vụ du lịch không chỉ dừng lại ở việc thỏa mãn toàn diện những nhu cầu sẵn có mà còn có thể phát huy tác dụng trong việc định hướng gợi mở nhu cầu, hướng dẫn tiêu dùng các sản phẩm mới mẻ, độc đáo, hấp dẫn.