HK 142 - TOU3020 - Diễn giảng công cộng
(TOU3020)

Môn học Diễn giảng công cộng  (Public Speaking and Presentation) cung cấp cho người học nền tảng kiến thức cơ bản về nguyên tắc, phương pháp và kỹ năng diễn giảng công cộng, qua đó giúp cho người học có khả năng diễn giảng trước công chúng, đặc biệt trong hoạt động thuyết minh, hướng dẫn tham quan và quảng bá du lịch.

Lịch học: 7am - 10am thứ 6 hàng tuần (15 tuần) tại G106

Giảng viên 1: Ths. Trịnh Lê Anh

Giảng viên 2: PGS.TS. Trần Thuý Anh