Picture of Nga Pham Thi
Trả lời: Giới thiệu chung về học phần "Văn học Bắc Mĩ - Mĩ Latin", HK 1, 2017-2018
by Nga Pham Thi - Wednesday, 4 October 2017, 10:24 AM
 

Em chào thầy và chào cả lớp ạ. Em rất xin lỗi vì vấn đề đăng nhập nên em đã phúc đáp chậm ạ.