Picture of Nga Pham Thi
Trả lời: ĐÁNH GIÁ VỀ CHƯƠNG TRÌNH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI, ĐẶC BIỆT VĂN HỌC ANH ANH - MĨ, TRONG CHƯƠNG TRÌNH VĂN PHỔ THÔNG
by Nga Pham Thi - Wednesday, 4 October 2017, 10:33 AM
 

Em chào thầy và các bạn ạ. E đã đọc những đánh giá của thầy và các bạn về vấn đề có hay không nên bổ sung chương trình văn học nước ngoài, đặc biệt là văn học của Anh - Mỹ vào chương trình dạy học bộ môn Ngữ văn cấp trung học phổ thông. Theo em, việc đưa chương trình dạy học văn học nước ngoài vào bộ môn là thật sự cần thiết không chỉ đối với chương trình giáo dục trung học phổ thông mà còn đối với cả các cấp học khác. Văn học nước ngoài là một cái nhìn mới, đa dạng hơn, độc đáo hơn, phong phú hơn về văn học trên thế giới. Bạn thử nghĩ xem nếu như chúng ta chỉ được tiếp cận với văn học Việt Nam, liệu răng chúng ta sẽ có những cái nhìn bao quát về văn học hay không. Ta không chỉ tiếp nhận từ một phía, ta nên nhìn từ nhiều phương diện, nhiều góc độ khác nhau để không những so sánh được sự khác nhau độc đáo giữa văn học Việt Nam và văn học nước ngoài mà còn làm giàu thêm bộ sưu tập những tác phẩm văn học nước ngoài ta có thể biết đến và cảm nhận. Như vậy, học sinh thật sự cần thiết khi biết đến sự tiếp cận với văn học nước ngoài này, đặc biệt là trong chương trình giáo dục trung học phổ thông. Em cảm ơn thầy và các bạn rất nhiều!