Picture of Long Le Nguyen
THẢO LUẬN VỀ ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH LẦN THỨ NHẤT CỦA NHÓM 1
by Long Le Nguyen - Wednesday, 20 September 2017, 10:07 PM
 

Các bạn nhóm 1 vào đây trao đổi về đề tài thuyết trình của mình và chốt nhé.

 
Picture of Giang Bui Thi
Trả lời: THẢO LUẬN VỀ ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH LẦN THỨ NHẤT CỦA NHÓM 1
by Giang Bui Thi - Wednesday, 20 September 2017, 11:06 PM
 

vâng em cảm ơn thầy ạ, 

Picture of Mai Le Thi Thanh
Trả lời: THẢO LUẬN VỀ ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH LẦN THỨ NHẤT CỦA NHÓM 1
by Mai Le Thi Thanh - Wednesday, 20 September 2017, 11:17 PM
 

Dạ vâng ạ

Picture of Anh Nguye?n Thi? Phuong
Trả lời: THẢO LUẬN VỀ ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH LẦN THỨ NHẤT CỦA NHÓM 1
by Anh Nguye?n Thi? Phuong - Wednesday, 20 September 2017, 11:21 PM
 

vâng ạ 

Picture of Giang Bui Thi
Trả lời: THẢO LUẬN VỀ ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH LẦN THỨ NHẤT CỦA NHÓM 1
by Giang Bui Thi - Friday, 22 September 2017, 7:31 PM
 

Nhóm chúng em đã thảo luận, và chốt lại đề tài: "Tính ma mị trong sáng tác của Allan Poe và Hàn Mặc Tử".

Picture of Long Le Nguyen
Trả lời: THẢO LUẬN VỀ ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH LẦN THỨ NHẤT CỦA NHÓM 1
by Long Le Nguyen - Friday, 22 September 2017, 9:58 PM
 

Khi đặt tiêu đề thì các em chú ý tìm và dùng thuật ngữ nào đó cho nó ổn. "Ma mị", "tính ma mị" có được không, có là một thuật ngữ văn học không? 

Tóm lại nội dung các em định thuyết trình thì ok nhưng nên chọn thuật ngữ nào cho nó phù hợp hơn là "tính ma mị". Gợi ý: nó có một số thuật ngữ như "cái kì ảo," cái "gothic"... có lẽ gần gần với cái bọn em định thuyết trình. 

Vừa rồi Tao Đàn vừa in cuốn "Văn học lãng mạn: Những cách đọc khác". Các em tìm đọc thêm xem có bổ trợ gì cho bài thuyết trình của mình nói riêng và cho việc tìm hiểu chủ nghĩa lãng mạn nói chung không.

Picture of Bach Dong Quang
Trả lời: THẢO LUẬN VỀ ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH LẦN THỨ NHẤT CỦA NHÓM 1
by Bach Dong Quang - Friday, 22 September 2017, 10:42 PM
 

vâng ạ, bọn em sẽ tiếp thu ý kiến của thầy rồi cân nhắc trong bài tập của mình

Picture of Mai Le Thi Thanh
Trả lời: THẢO LUẬN VỀ ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH LẦN THỨ NHẤT CỦA NHÓM 1
by Mai Le Thi Thanh - Sunday, 24 September 2017, 3:05 PM
 

Thầy ơi theo thầy bọn em thay "tính ma mị" bằng "yếu tố ma mị" thì có ổn không ạ

Picture of Long Le Nguyen
Trả lời: THẢO LUẬN VỀ ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH LẦN THỨ NHẤT CỦA NHÓM 1
by Long Le Nguyen - Monday, 25 September 2017, 11:07 PM
 

"Tính" hay "yếu tố" cũng gần gần nhau. "Ma quái" có vẻ dễ chấp nhận hơn "ma mị." Hoặc có mấy từ này có độ rắn cao hơn, tức là nó có tư cách của một thuật ngữ văn học hơn: cái kì ảo (the fantastic), cái siêu nhiên (the supernatuaral), cái gothic (the gothic)... Các em tham khảo thêm một số từ điển thuật ngữ tiếng Anh và tiếng Việt để biết thêm về các thuật ngữ nghiên cứu này.

Picture of Long Le Nguyen
Trả lời: THẢO LUẬN VỀ ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH LẦN THỨ NHẤT CỦA NHÓM 1
by Long Le Nguyen - Friday, 29 September 2017, 10:25 PM
 

Các bạn vào chỗ Module 5 phần "Tiến trình học phần", có tài liệu về Hàn Mặc Tử vừa được thầy đưa lên đó nhé.