Picture of Oanh Nguyen Thi Lam
Trả lời: THẢO LUẬN VỀ ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH LẦN 1 CỦA NHÓM 3
by Oanh Nguyen Thi Lam - Monday, 25 September 2017, 11:46 PM
 

Bọn em đang lên ý tưởng cho bài thuyết trình của mình như kiểu một cuộc tranh luận gồm 2 bên. Một bên là đại diện cho người Mỹ và một bên là người Việt Nam, 2 bên sẽ phản biện và chỉ trích lẫn nhau ý ạ, nhưng có vẻ thời gian hơi ít nên bọn em sẽ lên ý tưởng khác cho bài thuyết trình.