Picture of Nguyễn Thanh Bình
Trả lời: THẢO LUẬN VỀ ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH LẦN 1 CỦA NHÓM 4
by Nguyễn Thanh Bình - Monday, 25 September 2017, 9:40 AM
 

Chúng em sẽ trao đổi lại với nhau ạ. Chúng em cảm ơn những góp ý của thầy ạ.