Picture of Hoà Mai Thị
Trả lời: THẢO LUẬN VỀ PHIM RASHOMON, VỀ NGHỆ THUẬT TỰ SỰ TRONG ĐIỆN ẢNH VÀ TRONG VĂN CHƯƠNG
by Hoà Mai Thị - Saturday, 14 October 2017, 9:54 PM
 

Nếu mà đổ lỗi cho hoàn cảnh thì phải chăng tất cả nhân vật đều dựa và đó đều nói dối hay sao? Và người tu sĩ kia đã dám đối diện với sai lầm của mình, khác với những người kia. T nghĩ đây mới là điều nói lên giá trị nhân đạo của tác phẩm. Vì ai cũng có thể mắc phải lỗi sai, nhưng quan trọng là mình dám đối mặt và sửa chữa nó. Ở đây con người nói dối nhau để sống, đến nỗi người tu sĩ, ở bài kia t viết nhầm, phải e ngại về lòng tin về con người. Và bằng câu nói và ánh mắt của người tiều phu, ông đã tìm lại được niềm tin ấy. Rằng là trong cuộc sống khó khăn ấy, không thể tránh khỏi những sai lầm, nhưng ta nhận thức được lỗi sai và biết hoàn thiện mình hơn, xây dựng nên tương lai tốt đẹp hơn