Picture of Linh Lê Mỹ
Trả lời: NHÓM 2: THẢO LUẬN ĐỀ TÀI CHO BÀI THUYẾT TRÌNH 2
by Linh Lê Mỹ - Monday, 4 December 2017, 8:02 PM
 

Cá nhân mình thấy đây sẽ là 1 đề tài hay và hữu ích trong thời điểm cuộc sống bây h. Đề tài này sẽ góp phần giúp các bạn trẻ có thể sống đúng với cá tính , con người của mình. Nhưng thay vì chỉ chú ý vào văn học mỹ thì chúng ta nên mở rộng phạm vi ra đó là: nhìn các vấn đề xã hội qua lăng kính văn học thế giới ạ