Picture of Long Le Nguyen
Trả lời: NHÓM 3: THẢO LUẬN ĐỀ TÀI CHO BÀI THUYẾT TRÌNH 2
by Long Le Nguyen - Wednesday, 15 November 2017, 11:20 AM
 

Cũng được. Các bạn chọn tác phẩm nào cũng được, miễn là cách đặt vấn đề cho hấp dẫn, gợi ra các vấn đề kích thích suy nghĩ người nghe tiếp tục suy nghĩ, nhận thức sâu hơn thay vì bằng lòng và yên ổn với các tri thức cũ. Thứ nữa là cách triển khai, kĩ năng làm bài thuyết trình sao cho cô đọng, súc tích, có trọng tâm. Đó là các kĩ năng cần rèn luyện khi làm các bài thuyết trình.