Picture of Long Le Nguyen
NHÓM 4: THẢO LUẬN ĐỀ TÀI CHO BÀI THUYẾT TRÌNH 2
by Long Le Nguyen - Wednesday, 1 November 2017, 9:20 PM
 

Các bạn nhóm 4 vào đây nhé

 
Picture of Anh Nguyễn Thị Phương
Trả lời: NHÓM 4: THẢO LUẬN ĐỀ TÀI CHO BÀI THUYẾT TRÌNH 2
by Anh Nguyễn Thị Phương - Monday, 6 November 2017, 10:01 AM
 

Thưa thầy, sau khi nhóm 4 thảo luận với nhau về ý tưởng cho bài thuyết trình thư 2 này thì nhóm em quyết định làm về " Lý thuyết thời - không gian trong văn học Mỹ ".  Bọn em đang muốn hướng đến một tác giả hoặc một tác phẩm cụ thể ví dụ như là William Faulkner hoặc tiểu thuyết Trăm năm cô đơn. Về việc chọn lựa này nhóm vẫn đang thảo luận thêm. Mong nhận được ý kiến của thầy về đề tài cũng như là việc chọn lựa trên. em cảm ơn ạ.

Picture of Long Le Nguyen
Trả lời: NHÓM 4: THẢO LUẬN ĐỀ TÀI CHO BÀI THUYẾT TRÌNH 2
by Long Le Nguyen - Tuesday, 7 November 2017, 9:58 AM
 

Đề tài thú vị đấy. Nhưng bọn em cố gắng giới hạn lại ở một phạm vi rất nhỏ thôi, chẳng hạn hoặc "thời gian", hoặc "không gian" thôi, và nhìn vào một tác phẩm cụ thể. Đối với Âm thanh và cuồng nộ thì nghiên cứu thời gian là một hướng phù hợp bởi rõ ràng thời gian là một vấn đề trọng yếu trong tác phẩm, của Âm thanh và cuồng nộ nói riêng và của các tác phẩm đầu thế kỉ chú trọng các bình diện kĩ thuật thời gian như Âm thanh và cuồng nộ nói chung.

Tóm lại bọn em cố gắng làm thế nào để giới hạn phạm vi lại thật gọn thôi kẻo tránh quá trộng.

 

Có thể tìm đọc Bakhtin, ông ấy viết nhiều về các vấn đề này. Ở trong nước, các nhà nghiên cứu như Trần Đình Sử, Đào Duy Hiệp cũng quan tâm nhiều tới vấn đề thời gian.

Picture of Nguyễn Thanh Bình
Trả lời: NHÓM 4: THẢO LUẬN ĐỀ TÀI CHO BÀI THUYẾT TRÌNH 2
by Nguyễn Thanh Bình - Tuesday, 7 November 2017, 4:21 PM
 

Chúng em sẽ tiếp tục thảo luận theo hướng gợi ý của thầy ạ. Chúng em cảm ơn thầy :D