Picture of Trung Bùi Chí
Trả lời: Info graphics trên báo truyền hình
by Trung Bùi Chí - Monday, 9 February 2015, 11:44 PM
 

Graphic này không tiêu biểu lắm, nó thuần túy chỉ như tấm bản đồ mà thôi!