Picture of Duong Lang Thuy
Lễ hội đền Đậu An (Hưng Yên) và đền Quốc Mẫu Tây Thiên (Vĩnh Phúc)
by Duong Lang Thuy - Wednesday, 28 October 2015, 11:43 PM
 

Thông qua việc khảo sát truyền thuyết gắn với các lễ hội và đền tương ứng để thấy được thi pháp của truyền thuyết nói chung

 
Picture of Anh Nguyen Ha
Trả lời: Lễ hội đền Đậu An (Hưng Yên) và đền Quốc Mẫu Tây Thiên (Vĩnh Phúc)
by Anh Nguyen Ha - Tuesday, 15 December 2015, 1:38 PM
 

Cám ơn Lăng Dương về bài viết. Thông qua bài của bạn tớ có thể hiểu rõ hơn về các lễ hội dân gian. Nhưng bạn có thể cho mình hỏi thêm về lễ hội đền Đậu An. Tại sao lại có truyền thuyết mới, vì sao lại phải sáng tạo thêm. Và bạn có thể cho hỏi về thời gian xuất hiện của hai truyền thuyết về đền Đậu An được không?