Picture of Khanh Nguyen Thi Ngoc
Trả lời câu hỏi
by Khanh Nguyen Thi Ngoc - Tuesday, 17 September 2019, 9:26 AM
 

So sánh sự giống và khác nhau giữa các trường phái tâm lý học về nguồn gốc lịch sử,ưu điểm nhược điểm của nó,xem cách giải quyết vấn đề đã triệt để hay chưa.Sau đó chúng ta xem tâm lý học góp phần được gì giúp ích cho cuộc sống ngày nay.