Picture of Lê Thị Hồng  Nhung
Trả lời: Có hay không việc sử dụng website môn học vào giảng dạy
by Lê Thị Hồng Nhung - Saturday, 20 May 2017, 9:17 PM
 

Theo quan điểm của em, rất cần thiết sử dụng rộng rãi webside môn học vào giảng dạy. Tuy nhiên việc học webside môn học không nên quá căng thẳng hay gò bó bởi vì các lý do sau: 

1. đây là một diễn đàn chung cho riêng từng môn học cách hiệu quả mà không bị sót đi thông tin,... của môn học đồng thời lưu lại được những gì có của môn học.

2. đây là kênh tốt nhất để giảng viên và sinh viên dễ dàng tham gia trao đổi môn học và cung cấp thông tin môn học cho sinh viên. Ở đây sẽ không có hiện tượng sinh viên gọi điện làm phiền giảng viên cũng như email mà sinh viên không nhận được câu trả lời.

3. Sinh viên có thể học, làm và nộp bài ngay cả khi về quê có việc hay có sự cố....

4. Mặc dù vậy, việc học webside môn học lại cần có mạng và máy tính hoặc một số thiết bị công nghệ. VÌ vậy, không phải sinh viên nào cũng có. Đồng ý là việc dùng mạng, học trên mạng... llaf hiện đại và cần để phát triển kỹ năng mềm nhưng cần phải có tài chính mới có thể mua được; cũng như cần nhiều yếu tố khác nên với mọi sinh viên thì ai cũng có thể học web và ai cũng cần học web để phát triển. Nhưng không phải tất cả các tuần và tất cả các thời gian đều lên web học. 

bằng những hiện thực này của bản thân em nghĩ trường mở rộng việc sử dụng web là tốt và cần thiết cho sinh viên về mọi mặt. Nhưng chúng ta không thể nào quá khắt khe hoặc ép buộc sinh viên vào web quá nhiều, hoặc liên tục được.