Picture of Thuận Khổng Minh
Văn học dân gian
by Thuận Khổng Minh - Friday, 27 September 2019, 8:30 PM
 

Thưa thầy,thầy có thể cho em biết nền tảng của văn học dân gian có phụ thuộc vào hoàn cảnh sông,và lối sinh hoạt của một cộng đồng không,và cụ thể như thế nào ạ!