Picture of Dung Le Dinh
Trả lời: Nhóm 1 : Đề tài "Tết"
by Dung Le Dinh - Saturday, 14 March 2015, 4:28 PM
 

Tùy vào các lĩnh vực có thể tìm các đề tài về Tết:

Văn hóa: Lễ hội dịp Tết nảy sinh nhiều vấn đề, Phong tục lì xì có còn giữ được nét đẹp?

Y tế: An toàn vệ sinh thực phẩm dịp cận Tết, Đề phòng dịch bệnh dịp Tết, Cách phòng bệnh cho trể em vào dịp Tết...

Xã hội: Nguy cơ cháy nổ từ việc đốt vàng mã, Ngân hàng không in tiền mới, nhưng thị trường đổi tiền mới ở ngoài vẫn rầm rộ, khó kiểm soát, thậm chsi tiền không được đổi, mà phải "mua" tiền với giá cao.