Picture of Lam Nguyen Thi Thanh
Nhóm 3: Đề tài " Các vấn đề về Tuyển sinh Đại học năm 2015 "
by Lam Nguyen Thi Thanh - Monday, 23 February 2015, 8:13 PM
 

Nội dung : Xoay quanh chủ đề về tuyển sinh đại học năm 2015

Thành viên : bổ sung tiếp

Nhiệm vụ : Các thành viên của nhóm trao đổi mọi vấn đề liên quan đến đề tài trong topic này . Cảm ơn ạ ! 

 
Picture of Dung Le Dinh
Trả lời: Nhóm 3: Đề tài " Các vấn đề về Tuyển sinh Đại học năm 2015 "
by Dung Le Dinh - Saturday, 14 March 2015, 4:31 PM
 

1. Kỳ thi Quốc gia năm nay sẽ là gộp cả thi tốt nghiệp và thi Đại học. Vậy thì sẽ phải có địa điểm thi cụ thể, đối với các học sinh chỉ cần tốt nghiệp, cũng gặp khó khăn trong địa điểm, có những học sinh sẽ phải đi rất xa để thi, chứ không như năm ngoái, địa điểm thi chỉ xung quanh khu vực địa phương mình.

2. Quy chế thi năm nay có gì mới và "lạ" so với năm ngoái?