Picture of Dung Le Dinh
Trả lời: NHÓM 2: ĐỐI THỦ CỦA TRUYỀN HÌNH?
by Dung Le Dinh - Saturday, 14 March 2015, 4:03 PM
 

Trước đây, khi chưa có báo mạng điện tử, thì truyền hình được coi là nhanh nhất. Nhưng từ khi báo mạng điện tử xuất hiện, thì cái nhanh nhất ấy lại thuộc về báo mạng điện tử.

Báo mạng điện tử đăng bài không cần khung giờ quy định, rất cập nhật, vậy thì các bản tin thời sự cũng có thể thế. Có thể xây dựng các khung giờ bất thường, đưa tin gấp, tin quan trọng, và thời lượng của các bản tin này có thể từ 5 đến 10 phút.

Có thể học tập VTV1, có nhiều bản tin thời sự khác nhau như: Chào buổi sáng lúc 6 giờ, Chuyển động 24 giờ, Thời sự 12 giờ, Cuộc sống thường ngày, Thời sự 19 giờ.

Có rất nhiều phóng viên truyền hình dựa vào những tin tư báo mạng để phát triển thành phóng sự truyền hình. Vì vậy, truyền hình vẫn cần phải có những nhân lực chất lượng, khai thác được những đề tài mới, chứ không cần phải lấy thông tin từ báo mạng điện tử.

Bên cạnh đó cũng cần xây dựng hệ thống nguồn tin phong phú, như vậy mới có được thông tin một cách nhanh chóng.