Picture of Trung Bùi Chí
Trả lời: Nhóm 6. Lễ hội chém lợn - Dư luận và truyền thống của người dân Ném Thượng
by Trung Bùi Chí - Sunday, 1 March 2015, 6:32 PM
 

Không cần phải mở riêng một forum cho 1 đề tài. Các em cứ bàn trong khuôn khổ forum của nhóm mình hoặc nhóm nào liên quan là được