Picture of Ha Dinh Thu
Trả lời: Nhóm 6. Những bài đinh trong bản tin thời sự
by Ha Dinh Thu - Thursday, 26 March 2015, 8:19 PM
 

cám ơn Dũng nhé, mà c lấy thông tin này ở đâu đấy? cho t xin link đc k??