Picture of Anh Nguyen Thi Mai
Trả lời: Côn
by Anh Nguyen Thi Mai - Saturday, 28 February 2015, 10:41 PM
 

Ừ, mình làm thế với những tin được đưa bởi cả báo trong và ngoài nước (VD: biển Đông). Còn đã lấy tin của nước ngoài rồi thì... thôi nhé! Lúc này theo tớ mình chỉ nên theo dõi kịp dòng sự kiện và cách đưa tin của họ, cách biên tập tin của báo trong nước (nếu có bản gốc để so sánh) và cách đưa tin chuyển từ báo in của báo trong nước.

Cảm thấy như nghiên cứu khoa học...!