Picture of Tram Pham Thi Ngoc
Phân tích một số chi tiết trong một số truyện trong Việt Điện U Linh ( Lý Tế Xuyên ) và Lĩnh Nam Chích Quái ( Trần Thế Pháp)
by Tram Pham Thi Ngoc - Sunday, 27 October 2019, 8:42 PM
 

Văn học dân gian là loại hình văn nghệ truyền thống và gần gũi nhất với người dân Việt Nam. Mỗi câu chuyện trong tác phẩm đều mang đậm hơi thở, sức sống, văn hóa của người dân Việt. Nhắc đến văn học dân gian, ta nghĩ ngay đến thể loại lưu truyền trong đời sống nhân dân, được lưu truyền bằng hình thức truyền khẩu, vì vậy, có rất nhiều dị bản cho mỗi câu chuyện. Có hai tác phẩm tiêu biểu là Việt Điện U Linh của Lý Tế Xuyên ghi chép lại các câu chuyện về các vị thần thời xưa, và Lĩnh Nam Chích Quái của Trần Thế Pháp ghi chép lại, bình giải lại về các truyền thuyết, các câu chuyện cổ tích có từ thời Hùng Vương xưa, hai tác phẩm này có thể coi là hoàn chỉnh và đầy đủ nhất về nét văn hóa truyền thông của nhân dân và phản ánh văn hóa văn nghệ dưới thời Hùng Vương.