Picture of Nhung Nguyen Hong
Trả lời: Diễn đàn nhóm 6: "Hình ảnh người nổi tiếng trên truyền hình"
by Nhung Nguyen Hong - Wednesday, 13 April 2016, 1:47 PM
 

Cảm ơn Hà và Việt Anh rất nhiều nhé. Qua đây mới thấy được việc bê bối đời tư của người nghệ sĩ ảnh hưởng quá lớn đến hình ảnh của họ. Điều này kéo theo sự hạn chế đối với tần số xuất hiện của họ trên sóng truyền hình.

Người nghệ sĩ thiệt hại 10 phần thì truyền hình cũng bị ảnh hưởng đến 6-7 phần rồi. Đài Quốc gia nên tiêu chuẩn về chất lượng và tính chuẩn mực của yêu cầu khán giả cũng cao hơn.