Picture of Hien Tran Thi
Trả lời: Phân tích sự kiện nổi bật thông qua thời sự truyền hình và các loại báo chí khác
by Hien Tran Thi - Sunday, 24 April 2016, 7:38 PM
 

thế mình nên đi vào mâu thuẫn sử phạt sai thẩm quyền của hai chiến sĩ công an huyện BÌnh Chánh và những căn cứ mà hai chiến sĩ này dùng để cáo buộc tội danh cho ông  Tấn