Picture of Vũ Thị Kiều  Oanh
Trả lời: Chủ đề: Truyền hình thực tế Việt
by Vũ Thị Kiều Oanh - Thursday, 12 May 2016, 6:59 PM
 

Theo ý kiến của tớ không hẳn các chương trình THTT đều bị khán giả "làm lơ". Điển hình như "Cuộc đua kỳ thú" "Vietnam next top model" "Bố ơi mình đi đâu thế!" khá chuyên nghiệp và hấp dẫn khán giả và các chương trình này tương đối đầu tư. Hơn nữa, các chương trình đó cũng phát sóng rất nhiều mùa rồi.