Picture of Ha Vu Thi
Trả lời: Tiêu điểm hôm nay
by Ha Vu Thi - Sunday, 10 April 2016, 9:40 PM
 

Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ

https://www.facebook.com/baodientuvtv/videos/553949774785634/

Bản thân t rất thích cách làm của tờ báo này, ở nước ngoài họ có thể làm như vậy còn ở Việt Nam khi nói về 1 người có khả năng sẽ lên nắm giữ chức vị quan trọng nhất của 1 quốc gia mà viết như vậy chắc bị phạt đi tù quá