Picture of Linh Bui Thi Khanh
Trả lời: Tiêu điểm hôm nay: Ngờ vực về tính xác thực thông tin cặp song sinh khác bố ở Hòa Bình
by Linh Bui Thi Khanh - Saturday, 5 March 2016, 10:29 PM
 

Vụ này nghe thầy Hà nói là dối trá như vụ bố chồng nàng dâu thôi. Trung tâm của bà Nga kia khá tai tiếng trong vụ xét nghiệm sai và hay mua bài quảng cáo bằng tin giật gân câu khách.