Picture of Hue Nguyen Thi
cách chơi trò chơi
by Hue Nguyen Thi - Tuesday, 8 March 2016, 9:19 PM
 

1. Quản trò: lấy 2 tay chỉ vào các giác quan trên khuôn mặt' đọc nhanh yêu cầu các bạn trong lớp làm theo , quan trò đọc nhanh với tốc độ tăng dần và cử chỉ của quản trò làm không đúng với nói: "chán cằm tai, chán cằm tai, chán tai tai cằm tai, chán tai tai cắm tai tai tai"

2.Thành viên: yêu cầu các phải làm theo lời nói chứ k đc làm theo cử chỉ của quản trò 

nếu ai làm sai thì sẽ bắt phạt làm cử điệu theo một bài hát bất kỳ ví dụ như bài hát "một con vịt"