Picture of Thu Do? Thi?
múa rối nước dân gian
by Thu Do? Thi? - Friday, 20 May 2016, 1:01 PM
 

đây là phần nội dung mình thấy lạ và đầy đủ về một bộ môn dân gian truyền thống, mình đăng lên đây để cô và các bạn đọc và tham khảo, thảo luận... :v :3

 
Picture of Thủy Nguyễn Thị Thu
Trả lời: múa rối nước dân gian
by Thủy Nguyễn Thị Thu - Sunday, 18 September 2016, 7:05 PM
 

nghệ thuật múa rối ở Việt Nam cũng như các nước ở khu vực châu á là một loại hình truyền thống rất ý nghĩa ,mang tính lịch sử lâu đời và gắn liền với những nước có nền nông nghiệp lúa nước từ xa xưa cần được phát huy .Tuy nhiên ngày nay muốn xem thể loại hình này rất khó kiếm ở chỗ mình và dần dần đã nhiều thế hệ trẻ ít được tiếp cận .Ở Hà Nội mình chỉ biết mỗi nhà hát múa rối Thăng Long cạnh hồ Hoàn Kiếm và cũng chưa có cơ hội xem thực tế .Vì vậy mình nghĩ cần có buổi phổ cập giá trị này đến quần chúng nhiều hơn !