Picture of Thị Vân Anh Nguyễn
Trả lời: khám phá bí ẩn ngành du lịch cần bắt đầu với những bước như thế nào
by Thị Vân Anh Nguyễn - Sunday, 25 September 2016, 10:03 PM
 

hi. t cũng đồng quan điểm vs các bạn. du lịch là một phạm trù rộng. học qua sách , qua thầy cô vẫn chưa đủ. mà trải nghiệm trực tiếp mới giúp ta thực sự hiểu dc ngành chúng ta đang học đòi hỏi những gì. theo t tham gia vào clb du lịch của khoa mk là vô cùng bổ ích. các a.c khóa trc sẽ giới thiệu và giúp đỡ cta từ những kĩ năng nhỏ nhất nhưng thực sự cần thiết cho công việc sau này của cta