Picture of Nhung Hoang Thi Huyen
NHÓM "VI DIỆU" THẢO LUẬN ĐỀ TÀI MÔN VĂN HỌC BẮC MỸ-MỸ LATIN CỦA THẦY LONG
by Nhung Hoang Thi Huyen - Sunday, 2 October 2016, 10:42 PM
 

Các c ơi chúng mình còn rất nhiều tranh luận cũng như ý tưởng cho đề tài thảo luận mình cùng vào đây nêu ý kiến để chốt lại nhé