Picture of Chi Vu Thi
Nhóm 1 Nhập môn năng lực thông tin C102
by Chi Vu Thi - Wednesday, 5 April 2017, 7:30 PM
 

Các bạn nhập môn năng lực thông tin nhóm 1 ơi diễn đàn trao đổi của nhóm mình ở đây nha! Bạn nào nhóm 1 thì vào đây thảo luận để trao đổi làm bài tập nhóm nha